card

Эрхэм зорилго, алсын хараа

Эрхэм зорилго:

Бид хамтын хүч, технологийн дэвшлээр таны амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд тасралтгүй хувь нэмэр оруулна.

Алсын хараа:

Түлш эрчим хүчний салбартаа дэлхийн чиг хандлагыг нэвтрүүлэгч сайн засаглалтай компани болно.

Үнэт зүйлс