card

Хөнгөлөлт, хангамж

Эрүүл мэнд

  • Жил бүрийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Хөнгөлөлт

  • Гар утасны хөнгөлөлт, унааны хөнгөлөлтүүд
  • Хоолны хөнгөлөлт

Тэтгэмж, тусламж

  • Ар гэрийн гачигдалд олгох буцалтгүй тусламж
  • Өндөр насны нэг удаагийн тэтгэмж

Даатгал

  • Ажилтнуудын Гэнэтийн ослын даатгал

Зээл

  • Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамтын ажиллагаатай банкуудаас зээл авах боломж

Чөлөө

  • Ойр дотны хүн өвдөх, нас барахад олгох цалинтай чөлөө
  • Шинэ хүүхэдтэй болоход өгөх цалинтай чөлөө

Сургалт, хөгжил

  • Мэргэжлийн дагуу мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах боломж